Επιλογή Σελίδας
Μεταπτυχιακό Ελληνικές Σπουδές Online

Οι Ελληνικές Σπουδές και η αξία τους στον 21ο αιώνα (Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση).

Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι 14 Ιουνίου 2024

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό (18 μήνες)

Γλώσσα

Αγγλική, Ελληνική

Μεθοδολογία

Εξ Αποστάσεως

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικές Σπουδές προσφέρει συστηματική κατάρτιση σε ορισμένα θεμελιώδη μεθοδολογικά ζητήματα των επιστημονικών πεδίων της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Εκπαίδευσης και Πολιτιστικής Διαχείρισης και καθιστά εφικτή την ειδίκευση των φοιτητών/τριών στο επιμέρους αντικείμενο της προτίμησής τους.

Διεπιστημονικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε κάθε κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σε συναφή γνωστικό αντικείμενο με τις Ελληνικές Σπουδές όπως εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ξεναγούς, ανθρώπους της τέχνης, εργαζόμενους σε πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα συλλογικής μνήμης, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, δημόσιους οργανισμούς σχετικών με τον πολιτισμό, τοπικές και διεθνείς πολιτιστικές οργανώσεις.

Κατευθύνσεις:

 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Πολιτιστική Διαχείριση

Ο κλάδος περιλαμβάνει:

 • Θέματα Ελληνικής Ιστορίας
 • Θέματα Αρχαιολογίας και Τέχνης
 • Θέματα Πολιτιστικής Διαχείρισης
 • Ελλάδα και Κύπρος στο μεταπολεμικό κόσμο 1945-1991
 • Ελλάδα και Ευρώπη από τον 19o στον 21o αιώνα: πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις

Τομείς Εργοδότησης:

 • Πολιτιστικούς Φορείς και Ιδρύματα (Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Ινστιτούτα)
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Εκπαίδευση
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • Τουριστική Βιομηχανία
 • Πολιτιστική Διπλωματία
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί

*Early Bird Registration για όσους εγγραφούν μέχρι 14 Ιουνίου 2024

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμμάτων και εφαρμογών για την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Δραστηριότητες μάθησης καθόλη τη διάρκεια του τετραμήνου με σκοπό την ανάπτυξη των  προσδοκούμενων δεξιοτήτων από τους φοιτητές (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής βαθμολογίας)
 • Ποικίλοι τρόποι σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη, chat, κτλ.) ή ασύγχρονης (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, κτλ.) επικοινωνίας

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
 • Άρτιες και επικαιροποιημένες πηγές/ εκπαιδευτικό υλικό
 • Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard
 • Σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων (web-conference tools) και διαδικτυακής συνεργασίας
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
 • 24ωρη online εξυπηρέτηση των φοιτητών για τεχνικά ζητήματα
 • Σύμβουλος για το μεντορισμό των φοιτητών

* Προϋποθέσεις για Early Bird Registration/Ειδική Μείωση Διδάκτρων

 1. Ισχύει μόνο για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών
 2. Ισχύει μόνο για όσους υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής, καταθέσουν το τέλος εισδοχής και την προκαταβολή έναντι των διδάκτρων μέχρι 14 Ιουνίου 2024
 3. Ισχύει για όλα τα έτη σπουδών

RATED FOR EXCELLENCE

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ