Επιλογή Σελίδας

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2023

Επίπεδο
Bachelor Degree (4 years), Master Degree (18 months), Doctorate Degree (3 years)

Γλώσσα

English, Greek

Μεθοδολογία

Online, On Campus

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2023

RATED FOR EXCELLENCE

A FIVE STARS INSTITUTION

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities.

Πιο συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης πανεπιστήμιων “QS Stars University Ratings” που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την ανώτατη βαθμολογία 5 αστέρια (rated excellent) για τη συνολική του απόδοση ως επίσης και  5 αστέρια και στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς:

  • Διδασκαλία
  • Απασχολησιμότητα
  • Διεθνοποίηση
  • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Φοιτητικές Υπηρεσίες – Στήριξη Φοιτητών
  • Πτυχίο Ιατρικής

Ranked by Times Higher Education Impact Ranking

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των καλύτερων 201+ πανεπιστημίων παγκοσμίως από τους Times Higher Education Impact Rankings το 2022 όσον αφορά την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και τις Υποδομές.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ