Επιλογή Σελίδας
Εφαρμοσμένη Αθλητική Επιστήμη

Εξειδίκευση στη Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό (18 μήνες)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

 • Μέσα από μια εφαρμοσμένη προσέγγιση της Αθλητικής Επιστήμης οι φοιτητές/ τριες αναπτύσσουν στοχευμένες δεξιότητες οι οποίες αποσκοπούν στην έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας αθλητών και αθλουμένων και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και καθοδήγηση της προπόνησης για επίτευξη βέλτιστης αγωνιστικής απόδοσης.
 • Το Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Αθλητική Επιστήμη στο EUC εφοδιάζει τους φοιτητές με προηγμένη και εφαρμοσμένη γνώση σε τομείς όπως η Βιοχημεία της άσκησης, η Αθλητική Εμβιομηχανική, η Αθλητική Διατροφή, η Εργοφυσιολογία, η Εργομετρία, ο Προπονητικός Σχεδιασμός
 • Οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνοντας 6 μαθήματα και διπλωματική εργασία η σύνολο 9 μαθήματων.
 • Οι φοιτητές εξειδικεύονται τόσο στη Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης σε ό,τι αφορά στον αγωνιστικό αθλητισμό, καθώς επίσης στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και ευρωστίας του ευρύτερου πληθυσμού.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

 • Σχεδιασμός και Καθοδήγηση Προπόνησης
 • Εφαρμοσμένη Βιοχημεία της Άσκησης
 • Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία
 • Εφαρμοσμένη Αθλητική Ψυχολογία
 • Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης και Συνταγολόγηση Άσκησης

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων

 • Αθλητικές Όμιλοι και Σωματεία
 • Αθλητικές Ομοσπονδίες
 • Αθλητικοί Οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις Αθλητισμού
 • Εργομετρικά Κέντρα
 • Υπηρεσίες Αθλητικής Αναψυχής
 • Εξιδεικευμένα Κέντρα Άσκησης και Αποκατάστασης
 • Έρευνα και Εκπαίδευση

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ