Επιλογή Σελίδας
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Άρτιο παιδαγωγικό μοντέλο με επίκεντρο τους φοιτητές
Μάθε περισσότερα
Έναρξη Νέυ Κύκλου Σπουδών 14 Φεβρουαρίου 2022
Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια), Μεταπτυχιακό (18 μήνες)

Γλώσσα

Αγγλική, Ελληνική

Μεθοδολογία

Online

Έναρξη Μαθημάτων

Φεβρουάριος 2022

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο, τον εκπαιδευόμενο και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνσή του στο δρόμο προς τη μάθηση και τη γνώση.

*Early Bird Registration για όσους εγγραφούν μέχρι 15 Ιανουαρίου 2022

Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα

 • Αγγλικές Σπουδές
 • Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική Τέχνη
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Marketing Communications & Social Media
 • Ψυχολογία

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Medical Education
 • Αγγλικές Σπουδές
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Διεθνές Δίκαιο
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Ελληνικές Σπουδές
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική
 • Επιστήμες της Αγωγής
  • Ειδική και Ενιαία) Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
  • Δημιουργικότητα και Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM
 • Λογοπαθολογία
 • Μουσική Παιδαγωγική
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμμάτων και εφαρμογών για την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Δραστηριότητες μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου με σκοπό την ανάπτυξη των προσδοκούμενων δεξιοτήτων από τους φοιτητές (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Διάφορους τρόπους σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη, chat, κτλ.) ή ασύγχρονης επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, κτλ.)

Υποδομές και Στήριξη

 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
 • Άρτιες και επικαιροποιημένες πηγές/ εκπαιδευτικό υλικό
 • Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard
 • Σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων (web-conference tools) και διαδικτυακής συνεργασίας
 • Online πρόσβαση στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 24ωρη online τεχνική υποστήριξη
 • Ακαδημαϊκός σύμβουλος για το μεντορισμό των φοιτητών

* Προϋποθέσεις για Early Bird Registration/Ειδική Μείωση Διδάκτρων

 1. Ισχύει μόνο για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών
 2. Ισχύει μόνο για όσους υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής, καταθέσουν το τέλος εισδοχής και την προκαταβολή έναντι των διδάκτρων μέχρι 10 Ιανουαρίου 2022
 3. Ισχύει για όλα τα έτη σπουδών

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έμπειρο Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό της Μονάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.
Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων προγραμμάτων.

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings)

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ