Επιλογή Σελίδας
Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

Κατευθύνσεις «Αγωνιστικού Αθλητισμού-Προπονητικής» και «Άσκησης και Υγείας»

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

  • Το Πρόγραμμα παρέχει Άδεια Εξασκήσεως του επαγγέλματος του Γυμναστή/ριας και συμπερίληψη στο Μητρώο Γυμναστών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίος, βάση του Περί Εγγραφής Γυμναστών Νόμου του 1995.
  • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις του «Αγωνιστικού Αθλητισμού-Προπονητικής» ή της «Άσκησης και Υγείας» προκειμένου να εστιάσουν στα δικά τους ενδιαφέροντα και επαγγελματικούς στόχους
  • Απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως γυμναστές και ως καθηγητές φυσικής αγωγής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Πρακτική άσκηση σε δημόσια/ιδιωτικά σχολεία, αθλητικά σωματεία, αθλητικούς ομίλους, γυμναστήρια, εξειδικευμένα κέντρα άσκησης και αποκατάστασης.
  • Οι φοιτητές επωφελούνται από την αποκλειστική συνεργασία με το γυμναστήριο Νew Life Health Center ενώ αποκτούν σημαντική εργαστηριακή εμπειρία στο υπερσύγχρονο εργομετρικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
  • Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς της Αθλητικής Επιστήμης και άλλων συγγενών κλάδων όπως Διατροφή, Φυσικοθεραπεία, Βιολογία και Ιατρική.
  • Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει τα πληρέστερα Τμήματα Επιστημών Ζωής και Υγείας στην Κύπρο, με προγράμματα, όπως Βιολογικές Επιστήμες, Διατροφολογία/Διαιτολογία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία, Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία, Φαρμακευτική και Βιοϊατρικές Επιστήμες

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ