Επιλογή Σελίδας
Ψυχολογία - Εξ Αποστάσεως

Ευρύ πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης.

Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι 14 Ιουνίου 2024

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Εξ Αποστάσεως

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

 • Δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου βασικής κατάρτισης στο αντικείμενο της Ψυχολογίας και προετοιμασία για εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
 • Πρακτική άσκηση σε εφαρμοσμένο πλαίσιο εργασίας ή σε πλαίσιο έρευνας, υπό την επίβλεψη επόπτη και καθηγητή του τμήματος.
 • Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε τομείς όπως Κλινική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχική Υγεία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική.
 • Προοπτικές Εργοδότησης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε κέντρα συμβουλευτικής, ψυχικής υγιεινής, αποκατάστασης, σε θεραπευτικές κοινότητες, σε ερευνητικά κέντρα, σε νοσοκομεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Απόφοιτοι του κλάδου ψυχολογίας που θα συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής ψυχολόγων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του EUC στην Κλινική η/και Συμβουλευτική Ψυχολογία αναγνωρίζεται ως προσόν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.
 • Πρακτική άσκηση σε εφαρμοσμένο πλαίσιο εργασίας ή σε πλαίσιο έρευνας ή σε εικονικά πειράματα, υπό την επίβλεψη επόπτη και καθηγητή του τμήματος

Πρακτική Εμπειρία

Συγκριτικό πλεονέκτημα του πτυχίου Ψυχολογίας είναι η πρακτική εμπειρία και η τεχνογνωσία που βιώνουν οι φοιτητές καθ’ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, εντός του Πανεπιστημίου στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α.) και εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων σε διάφορες υπηρεσίες, οργανώσεις και οργανισμούς. Πρωτοπορούμε και στην πρακτική εμπειρία που δίνουμε στους φοιτητές μας μέσω εικονικών πειραμάτων. Ο εθελοντισμός, η επιτόπια εργασία, τα συνέδρια, shadowing, observations και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, βοηθούν τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ψυχολογία και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές.

*Early Bird Registration για όσους εγγραφούν μέχρι 14 Ιουνίου 2024

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμμάτων και εφαρμογών για την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Δραστηριότητες μάθησης καθόλη τη διάρκεια του τετραμήνου με σκοπό την ανάπτυξη των  προσδοκούμενων δεξιοτήτων από τους φοιτητές (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής βαθμολογίας)
 • Ποικίλοι τρόποι σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη, chat, κτλ.) ή ασύγχρονης (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, κτλ.) επικοινωνίας

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
 • Άρτιες και επικαιροποιημένες πηγές/ εκπαιδευτικό υλικό
 • Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard
 • Σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων (web-conference tools) και διαδικτυακής συνεργασίας
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
 • 24ωρη online εξυπηρέτηση των φοιτητών για τεχνικά ζητήματα
 • Σύμβουλος για το μεντορισμό των φοιτητών

* Προϋποθέσεις για Early Bird Registration/Ειδική Μείωση Διδάκτρων

 1. Ισχύει μόνο για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών
 2. Ισχύει μόνο για όσους υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής, καταθέσουν το τέλος εισδοχής και την προκαταβολή έναντι των διδάκτρων μέχρι 14 Ιουνίου 2024
 3. Ισχύει για όλα τα έτη σπουδών

RATED FOR EXCELLENCE

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ