Επιλογή Σελίδας
Φυσικοθεραπεία

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει το πληρέστερο τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Αγγλική, Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

 • Το Πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία στο EUC είναι το πρώτο πρόγραμμα στο τομέα που προσφέρθηκε στην Κύπρο και είναι πλήρως πιστοποιημένο τόσο στην Κύπρο (ΔΙΠΑΕ), όσο και στην Ελλάδα (ΔΟΑΤΑΠ).
 • Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονες εργαστηριακές υποδομές, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες με την βασική κλινική εκπαίδευση και πρακτική να διεξάγεται σε νοσοκομεία, κέντρα φυσικοθεραπείας, κέντρα αποκατάστασης και αθλητικά σωματεία.
 • Οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν άδεια άσκησης επαγγέλματος με την εγγραφή τους στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών, κατόπιν αίτησης στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου.
 • Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy)
 • Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει τα πληρέστερα Τμήματα Επιστημών Ζωής και Υγείας στην Κύπρο, με προγράμματα, όπως Βιολογικές Επιστήμες, Διατροφολογία/Διαιτολογία, Νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία, Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Φαρμακευτική και Βιοϊατρικές Επιστήμες

Κλινική Άσκηση

Η Κλινική άσκηση και πρακτική γίνεται σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Φυσικοθεραπευτήρια, Γηροκομεία, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Κέντρα Άσκησης και Αποκατάστασης.

Προοπτικές Εργοδότησης

 • Ιδιωτικά Φυσικοθεραπευτήρια
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Αθλητικές Ομοσπονδίες ή Σωματεία
 • Κέντρα Άσκησης και Αποκατάστασης
 • Στέγες Ηλικιωμένων
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ