Επιλογή Σελίδας
Ιατρική

Υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης (Human Patient Simulation)

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Doctor of Medicine (6 χρόνια)

Γλώσσα

Αγγλική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

  • Το πρόγραμμα Ιατρικής είναι πλήρως διαπιστευμένο μέσω της διαδικασίας World Federation for Medical Education (WFME)
  • Το πρόγραμμα Ιατρικής του EUC έλαβε την ανώτατη διάκριση πέντε Αστέρια (rated excellent) από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings 2021)
  • Τα πτυχία της Ιατρικής Σχολής είναι ισότιμα των Ιατρικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αφού το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές σύμφωνα με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ
  • Κλινική Άσκηση σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Εκπαίδευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης (Human Patient Simulation)
  • Έμπειρο και διακεκριμένο προσωπικό, διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό του έργο
  • Το πρόγραμμα της Ιατρικής (Doctor of Medicine, MD) προσφέρεται επίσης στο παράρτημα της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη σε πλήρως εξοπλισμένες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
  • Βραβευμένη με δύο πρώτα βραβεία από την Crestron International Awards, στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Education Installation
  • Κάτοχοι Βραβείου Νόμπελ επίτιμοι διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής

USMLE

Η Ιατρική Σχολή έχει εγκριθεί από το Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG). Με την έγκριση αυτή, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Ιατρική Σχολής μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ECFMG για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις US Medical Licensing Examination (USMLE) και Πιστοποίηση στις ΗΠΑ. Η πιστοποίηση από το ECFMG είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση των προσόντων των ιατρών που επιθυμούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές, για να αποκτήσουν την ειδικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες όπως επίσης να αποκτήσουν άδεια άσκησης στις ΗΠΑ. Η Ιατρική Σχολή του EUC κατέχει επί του παρόντος ένα πρώτο ποσοστό επιτυχίας 80% για το Πρώτο Μέρος της Εξέτασης της Αμερικάνικης Ιατρικής Αδειοδότησης Εξετάσεων (USMLE) και 100% πρώτο ποσοστό επιτυχίας στο δεύτερο μέρος των εξετάσεων USMLE.

Διεθνές Δίκτυο για Summer Externships

Η Ιατρική Σχολή έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο για summer externships για πρακτική εμπειρία (κλινική και ερευνητική) των φοιτητών της, με νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως το Shriners Hospitals for Children (HΠA), Imperial College London (HB), Barts of the London School of Medicine (HB), Weizmann Institute of Science (Ισραήλ) and Hebrew University of Jerusalem at the Laboratory of Ada Yonath (Nobel Laureate).

Κλινική Άσκηση

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβάνει το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το ιδιωτικό Νοσοκομείο Αρεταίειο, το ιδιωτικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, το ιδιωτικό Νοσοκομείο Απολλώνειο και το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα.

Αποκλειστικές Συνεργασίες με Πρότυπα Ιατρικά Κέντρα

Συγκριτικό πλεονέκτημα της για τους φοιτητές της Ιατρικής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

 

Internal Market Information System (IMI)

Η Ιατρική Σχολή του EUC έχει επίσημα αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο και περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα Internal Market Information System (IMI). Αυτό ευνοεί την κινητικότητά των αποφοίτων της Σχολής τόσο για άσκηση επαγγέλματος ή εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης

RATED FOR EXCELLENCE

5 Αστέρια για το πρόγραμμα Ιατρικής

 

Το Πρόγραμμα Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Αυτή η σημαντική διάκριση αριστείας βασίστηκε στην απόδοση του προγράμματος σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και τη δύναμή του, τη γενική ικανοποίηση των φοιτητών, την αναλογία καθηγητών-φοιτητών, καθώς και τον δείκτη απασχολησιμότητας αποφοίτων.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ