Επιλογή Σελίδας
Πτυχίο Νομικής - Ελληνικό Δίκαιο

Το μοναδικό αυτοτελές πρόγραμμα σπουδών Νομικής Ελληνικού Δικαίου

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

  • Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο που προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου. Η ύλη των μαθήματων, τα συγγράμματα και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχα των Ελληνικών Νομικών Σχολών. Δικαίως η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου χαρακτηρίζεται ως η 4η Νομική Σχολή της Ελλάδας
  • Με τη Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση Τίτλων Σπουδών, ως εκ τούτου, ο τίτλος σπουδών που απονέμεται είναι ακαδημαϊκά ισοδύναμος των ελληνικών Α.Ε.Ι
  • Οι απόφοιτοι μας εξασφαλίζουν εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγορών της Ελλάδας χωρίς εξετάσεις επάρκειας. Επιπρόσθετα, η αναγνώριση του Πτυχίου Νομικής Ελληνικού Δικαίου είναι επίσημα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατά συνέπεια το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαιώνει τη δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου, δίνοντας έτσι το δικαίωμα να ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα στην Κύπρο
  • Οι φοιτητές/τριες της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για ένα ή δυο εξάμηνα στις Νομικές Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+
  • Οργανώνονται επισκέψεις των φοιτητών της Νομικής Σχολής στο Στρασβούργο, για παρακολούθηση μαθημάτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (International Institute of Human Rights), όπως επίσης και επισκέψεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα και τα Ποινικά Δικαστήρια
  • Πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ