Φυσικοθεραπεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Φυσικοθεραπεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Φυσικοθεραπεία

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει το πληρέστερο τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο

Φυσικοθεραπεία

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει το πληρέστερο τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο

Φυσικοθεραπεία

Υποβάλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων

Φυσικοθεραπεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επίπεδο

Πτυχίο

Γλώσσα

Ελληνικά ή Αγγλικά

Διάρκεια

4 χρόνια

Σχολή

Σχολή Θετικών Επιστημών

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2019

Ηγετική παρουσία στις Επιστήμες της Υγείας και Ζωής

  • Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο που εισήγαγε πτυχίο στη Φυσικοθεραπεία από το Σεπτέμβριο του 2008.
  • Είναι πρώτο πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας που αναγνωρίστηκε από το Φορέα Διασφάλισης Πιστοποίησης και Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης και από το ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα.
  • Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy).
  • Απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο Φυσιοθεραπευτών με αίτησή τους στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου.

Κλινική Άσκηση

Η Κλινική άσκηση και πρακτική γίνεται σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Φυσικοθεραπευτήρια, Γηροκομεία, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Κέντρα Άσκησης και Αποκατάστασης.

Προοπτικές Εργοδότησης

Απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Αθλητικούς Συλλόγους, Αθλητικά Κέντρα, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ερευνητικά Εργαστήρια ή να εξασκήσουν το επάγγελμά τους σαν Ελεύθεροι Επαγγελματίες.


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Η Δύναμη της Γνώσης

students
φοιτητες
countries
εθνικοτητες
universities
+
αποφοιτοι
continents
%
Απασχολησιμοτητα
nationalities map