Επιλογή Σελίδας
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Άρτιο παιδαγωγικό μοντέλο με επίκεντρο τους φοιτητές

Μάθε περισσότερα

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών Φεβρουάριος 2024

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια), Μεταπτυχιακό (18 μήνες)

Γλώσσα

Αγγλική, Ελληνική

Μεθοδολογία

Online

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους, δίνουν μια ολοκληρωμένη διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εναλλακτική επιλογή και επιτρέπουν στο φοιτητή να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησής του, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις με τις σπουδές στο δικό του χώρο και χρόνο.

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του EUC βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των διαδικασιών μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/ mentoring των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).

Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακά Προγράμματα

 • Αγγλικές Σπουδές
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Marketing and Digital Communications
 • Ψυχολογία

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Data Analytics in Accounting and Finance
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Δημόσια Υγεία
  • Γενική Κατεύθυνση
  • Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
  • Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη
 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Ελληνικές Σπουδές
  • Πολιτιστική Διαχείριση
  • Ιστορία
  • Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική
 • Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
 • Επιστήμες της Αγωγής
  • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
  • Δημιουργικότητα και Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM
 • Λογοπαθολογία
 • Μουσική Παιδαγωγική
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Φαρμακευτικές Βιοεπιστήμες και Ανάπτυξη Φαρμάκων
 • Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμμάτων και εφαρμογών για την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Δραστηριότητες μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραμήνου με σκοπό την ανάπτυξη των προσδοκούμενων δεξιοτήτων από τους φοιτητές (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Διάφορους τρόπους σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη, chat, κτλ.) ή ασύγχρονης επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, κτλ.)

Υποδομές και Στήριξη

 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
 • Άρτιες και επικαιροποιημένες πηγές/ εκπαιδευτικό υλικό
 • Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard
 • Σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων (web-conference tools) και διαδικτυακής συνεργασίας
 • Online πρόσβαση στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. 24ωρη online τεχνική υποστήριξη
 • Ακαδημαϊκός σύμβουλος για το μεντορισμό των φοιτητών

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έμπειρο Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό της Μονάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.
Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων προγραμμάτων.

 

RATED FOR EXCELLENCE

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ