Σπούδασε Εξ Αποστάσεως

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών Μάρτιος 2017

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Δημόσια Υγεία
 • Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 • Επιστήμες της Αγωγής
  • Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτική Ηγεσία
  • Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
 • Μουσική Παιδαγωγική
 • Information Systems
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική
Macbook Video Underlay
Law
 • Εφαρμογή ενός άρτιου παιδαγωγικού μοντέλου με επίκεντρο τους φοιτητές και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, εφαρμογών και προγραμμάτων για την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Παροχή επικαιροποιημένου και έγκυρου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό.
 • Συνεχής υποστήριξη των φοιτητών για τεχνικά ζητήματα.
 • Υποστήριξη των φοιτητών από ακαδημαϊκούς συμβούλους, καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ και ΕΑΙΠ

mac

Τα προγράμματα που προσφέρονται με την μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένα από το “Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης” (ΔΟΑΤΑΠ) και από την “Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων” (ΕΑΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έμπειρο Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης.
Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων προγραμμάτων.Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities. Ο διεθνής αυτός Οργανισμός αποτελείται από:

students
φοιτητες
universities
πανεπιστημια
countries
χωρες
continents
ηπειροι