Βιολογικές Επιστήμες - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιολογικές Επιστήμες - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Βιολογικές Επιστήμες

Εξειδίκευση στη Γενική Βιολογία ή Γενική Μικροβιολογία

Βιολογικές Επιστήμες

Εξειδίκευση στη Γενική Βιολογία ή Γενική Μικροβιολογία

Βιολογικές Επιστήμες

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 25 Σεπτεμβρίου 2017

Βιολογικές Επιστήμες - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επίπεδο

Πτυχίο

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

4 χρόνια

Σχολή

Σχολή Θετικών Επιστημών

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2017

Ηγετική παρουσία στις Επιστήμες της Υγείας και Ζωής.

Η επιτυχία του προγράμματος στις Βιολογικές Επιστήμες οφείλεται στη συσσωρευμένη τεχνογνωσία στους τομείς των Επιστημών Υγείας και Ζωής, Ιατρικής και Οδοντιατρικής της Laureate International Universities, που είναι ο μεγαλύτερος διεθνής πανεπιστημιακός οργανισμός, στον οποίο ανήκει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Laureate International Universities αποτελείται από 70 πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν σε 25 χώρες, με σύνολο 1,000,000 φοιτητές. Σήμερα σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της Laureate περισσότεροι από 220,000 φοιτητές στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας και Ζωής.

  • Δυνατότητα απόκτησης εξειδίκευσης στην κατεύθυνση “Γενική Βιολογία” ή “Γενική Μικροβιολογία”.
  • Το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM).
  • Κατάρτιση σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Βιολογίας και Μικροβιολογίας όπως Μοριακή, Γενετική και Θαλάσσια Βιολογία, Περιβαλλοντική και Ιατρική Βιολογία.
  • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές τοποθετούνται για ένα εξάμηνο σε κλινικά εργαστήρια, ιδιωτικά ή δημόσια, στο τμήμα Αλιείας, στο τμήμα Δασών, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε εργαστήρια τροφίμων και νερού και σε εργαστήρια φαρμακευτικών βιομηχανιών.


Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities.

students
φοιτητες
universities
πανεπιστημια
countries
χωρες
continents
ηπειροι
laureate map