Επιλογή Σελίδας
Μεταπτυχιακό Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Online

Ευρύ πεδίο απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Φεβρουάριος 2023

Επίπεδο
Μεταπτυχιακό (18 μήνες)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Εξ Αποστάσεως

Έναρξη Μαθημάτων

Φεβρουάριος 2023

 • Το Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική αποσκοπεί στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, άρτια καταρτισμένων για παροχή καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας
 • Οι απόφοιτοι απασχολούνται στην εκπαίδευση, σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης νέων και ενηλίκων.
 • Πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σπουδών με δυνατότητα παρακολούθησης από απόφοιτους διαφόρων γνωστικών πεδίων όπως Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
 • Στο πρόγραμμα διδάσκουν κορυφαίοι ακαδημαϊκοί από την Κύπρο και την Ελλάδα.
 • Προοπτικές εργοδότησης ως Λειτουργοί Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής/Προσανατολισμού, στην εκπαίδευση (σχολεία, πανεπιστήμια), δημόσια υπηρεσία, στον τομέα της απασχόλησης, σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νέων και Ενηλίκων, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή στον ιδιωτικό τομέα.
 • Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ασχολούνται με την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω σχετικών ερευνών, την πραγματοποίηση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

 • Θεωρίες και Τεχνικές Συμβουλευτικής
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός: Αρχές Δεοντολογίας
 • Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Ειδικών Ομάδων

Τομείς Εργοδότησης

 • ΜΚΟ για τη Νεολαία και την Απασχόληση
 • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης
 • Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Σχολεία και Πανεπιστήμια
 • Κυβερνητικές Υπηρεσίες

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμμάτων και εφαρμογών για την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Δραστηριότητες μάθησης καθόλη τη διάρκεια του τετραμήνου με σκοπό την ανάπτυξη των  προσδοκούμενων δεξιοτήτων από τους φοιτητές (50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)
 • Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής βαθμολογίας)
 • Ποικίλοι τρόποι σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη, chat, κτλ.) ή ασύγχρονης (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, κτλ.) επικοινωνίας

Εκπαιδευτική Διαδικασία

 • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
 • Άρτιες και επικαιροποιημένες πηγές/ εκπαιδευτικό υλικό
 • Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard
 • Σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή τηλεσυναντήσεων (web-conference tools) και διαδικτυακής συνεργασίας
 • Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου
 • 24ωρη online εξυπηρέτηση των φοιτητών για τεχνικά ζητήματα
 • Σύμβουλος για το μεντορισμό των φοιτητών

RATED FOR EXCELLENCE

5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ