Επιλογή Σελίδας
Κτηνιατρική

Εκπαίδευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης και ανάπτυξης κλινικών δεξιοτήτων

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2024

Επίπεδο
Doctor of Veterinary Medicine (DVM, 5 years)

Γλώσσα

Αγγλική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2024

 • Πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
 • Το πτυχίο της Κτηνιατρικής Σχολής είναι ισότιμο των Κτηνιατρικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αφού το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές σύμφωνα με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ
 • Το πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European System of Evaluation of Veterinary Training ESEVT) και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών
 • Εκπαίδευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης και ανάπτυξης κλινικών δεξιοτήτων
 • Έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό
 • Κλινική άσκηση στην Κλινική Μικρών Ζώων του EUC και σε συμβαλλόμενους φορείς
 • Σύγχρονες θεματικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ενιαίας Υγείας (One Health), Κτηνιατρικής Καταφυγίων (Shelter Medicine), Άγριας Ζωής (Wildlife), Ευζωίας Ζώων (Animal Wellness)

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν

 • Animal Nutrition & Metabolism
 • Animal Structure & Function
 • Small Animal Medicine and Surgery
 • Farm Animal Medicine and Surgery
 • Anaesthesiology, Emergency & Critical Care Medicine
 • Wildlife Conservation
 • Animal Reproduction

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις
 • Εργοστάσια Ζωοτροφών
 • Δημόσια Υγεία και Έλεγχοs Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Δημοσίου
 • Ερευνητικοί Φορείς και Εκπαίδευση

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ