Επιλογή Σελίδας
Πτυχίο Οδοντιατρικής
Πρώτο πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Μάθε περισσότερα

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Αγγλική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Σεπτέμβριος 2022

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής έχουν επεκταθεί, για τις ανάγκες της οδοντιατρικής, με επιπρόσθετο όροφο που έχει εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Οδοντιατρική Εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής (Bachelor of Dental Surgery, BDS) της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει διάρκεια 5 χρόνια. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5,000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης ισοδύναμο με 300 ECTS.

Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

 • Χώροι διαδραστικής εκπαίδευσης
 • Αίθουσες συνεδρίων με δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων
 • Βιβλιοθήκη συνδεδεμένη με βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά
 • Σύγχρονα αμφιθέατρα διδασκαλίας
 • Εργαστήριο Ανατομίας
 • Εργαστήριο Ιστολογίας
 • Εργαστήριο Βιοχημείας
 • Εργαστήριο Φυσιολογίας
 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 • Εργαστήριο Προκλινικής Οδοντιατρικής
 • Εργαστήριο Προσομοίωσης Εικονικής Οδοντιατρικής
 • Εργαστήριο Προσομοιωτών Στόματος
 • Πρότυπη Οδοντιατρική Κλινική

Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση.

Το Bachelor of Dental Surgery Degree (BDS) αναγνωρίζεται διεθνώς αφού πληροί τις προδιαγραφές για την άσκηση της οδοντιατρικής (General Dental Practioner) σύμφωνα με τις οδηγίες της EE 2005/36 και τροποποίηση 2013/55/ΕΕ.

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings)

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ