Επιλογή Σελίδας
Πτυχίο Βιολογικές Επιστήμες
Εξειδίκευση στη Γενική Βιολογία ή Γενική Μικροβιολογία

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Φεβρουάριος 2022

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Φεβρουάριος 2022

Ηγετική παρουσία στις Επιστήμες της Υγείας και Ζωής.

Το πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου βασικής κατάρτισης στο αντικείμενο της βιολογίας και εξειδίκευσης τους, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων δύο χρόνων σπουδών, στην κατεύθυνση της Γενικής Βιολογίας ή της Γενικής Μικροβιολογίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα και αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM).

  • Δυνατότητα απόκτησης εξειδίκευσης στην κατεύθυνση “Γενική Βιολογία” ή “Γενική Μικροβιολογία”.
  • Το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM).
  • Κατάρτιση σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Βιολογίας και Μικροβιολογίας όπως Μοριακή, Γενετική και Θαλάσσια Βιολογία, Περιβαλλοντική και Ιατρική Βιολογία.
  • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές τοποθετούνται για ένα εξάμηνο σε κλινικά εργαστήρια, ιδιωτικά ή δημόσια, στο τμήμα Αλιείας, στο τμήμα Δασών, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε εργαστήρια τροφίμων και νερού και σε εργαστήρια φαρμακευτικών βιομηχανιών.

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings)

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ