Επιστήμη του Αθλητισμού

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 25 Σεπτεμβρίου 2017

MSc Επιστήμη του Αθλητισμού

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμη του Αθλητισμού" προσφέρει ένα πλήρες πλαίσιο κατάρτισης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή και κατανομή των μαθημάτων οργανώθηκε κατά τρόπο ώστε, όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ τριες να είναι σε θέση να εμβαθύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στα επιμέρους πεδία της αθλητικής επιστήμης, και να εξειδικευθούν συνάμα σε μια εκ των τριών προσφερομένων κατευθύνσεων:

  • Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης
  • Προαγωγή της Ανθρώπινης Υγείας και Ευρωστίας
  • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής

Tο περιεχόμενο των οποίων καλύπτει εις βάθος τις σύγχρονες απαιτήσεις σε κάθε ένα από τα πεδία στα οποία αναφέρονται. Για την απόκτηση του τελικού τίτλου σπουδών οι φοιτητές/ τριες θα υποχρεούνται να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διατριβή η θεματολογία της οποίας θα έχει σχέση με την κατεύθυνση επιλογής του.

Macbook Video Underlay
  • Απόκτηση δεξιοτήτων και δημιουργία προοπτικών υπεροχής, σε τομείς που αφορούν τον Αθλητισμό Υψηλού Επιπέδου, την Άσκηση για την Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας και τη Διδακτική και Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής στις επιμέρους εκπαιδευτικές βαθμίδες
  • Εξασφάλιση προοπτικών εργοδότησης σε τομείς σχετικούς με την Άσκηση και τον Αθλητισμό, όπως Αθλητικά Σωματεία, Σύλλογοι και Όμιλοι, Κέντρα Άσκησης και Απόδοσης, Αθλητιατρικές Δομές και Εργομετρικά Κέντρα, Κέντρα Πρόληψης της Υγείας, Αποκατάστασης και Προαγωγής της Λειτουργικής Ικανότητας, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ερευνητικά Κέντρα
  • Φοίτηση σε ένα άρτιο, δημιουργικό και παραγωγικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με προηγμένες Διδακτικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές και Αθλητικές δομές, διεθνή δικτύωση και προσωπικό υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης
  • Δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου και δημιουργία προοπτικών για ακαδημαϊκή και ερευνητική καριέρα
  • Εναλλακτικός τρόπος παρακολούθησης μαθημάτων με προκαθορισμένες ημέρες συγκεντρωτικής διδασκαλίας, για τη διευκόλυνση φοιτητών
  • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities.

students
φοιτητες
universities
πανεπιστημια
countries
χωρες
continents
ηπειροι