Νομική - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Νομική - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Νομική

Το μοναδικό αυτοτελές πρόγραμμα σπουδών Νομικής Ελληνικού Δικαίου

Νομική

Το μοναδικό αυτοτελές πρόγραμμα σπουδών Νομικής Ελληνικού Δικαίου

Νομική στα ελληνικά

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 30 Σεπτεμβρίου 2019

Υποβάλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων

Νομική - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επίπεδο

Πτυχίο

Γλώσσα

Ελληνικά

Διάρκεια

4 χρόνια

Πτυχίο

Νομική (LL.B)
Νομική - Ελληνικό Δίκαιο
Νομική - Κυπριακό Δίκαιο

Έναρξη Μαθημάτων

Σεπτέμβριος 2019

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, με πρόγραμμα Ελληνικού Δικαίου αναγνωρισμένη από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και από το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η ισοτιμία για την Ελλαδα έχει κριθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

  • Το πρόγραμμα σπουδών "ελληνικού δικαίου" της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η ύλη των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχες των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων.
  • Το πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου, πρόγραμμα το οποίο επικυρώνεται από τον επίσημο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιστοσελίδα του www.dipae.ac.cy. όπου αναρτώνται μόνο τα εγκεκριμένα/αναγνωρισμένα προγράμματα που προσφέρονται από τα κρατικά και μη-κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου.
  • Πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ενεργό συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και με το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Οργανώνονται επισκέψεις των φοιτητών της Νομικής στο Στρασβούργο, για παρακολούθηση μαθημάτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (International Institute of Human Rights), όπως επίσης και επισκέψεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα και τα Ποινικά Δικαστήρια.
  • Διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα

Αναγνώριση Πτυχίου

Το πτυχίο της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επίσημα αναγνωριστεί από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Νομικών Σπουδών, εφόσον συμπληρώσουν τις αναγκαίες πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης του πτυχίου τους στη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εγγραφή τους στα μητρώα ασκουμένων των Κυπριακών Δικηγορικών Συλλόγων. Η αναγνώριση του πτυχίου Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επίσημα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαιώνει τη δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων στα μητρώα ασκουμένων Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου, βεβαίωση που προσκομίζεται στην “Επιτροπή Αξιολόγησης” (άρθρο 15 του κώδικα δικηγόρων) Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, από την οποία κρίνεται η εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων Ελλάδας.


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Η Δύναμη της Γνώσης

students
φοιτητες
countries
εθνικοτητες
universities
+
απόφοιτοι
continents
%
Απασχολησιμοτητα
nationalities map