Επιλογή Σελίδας
Λογοθεραπεία

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην πανεπιστημιακή Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του EUC

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2023

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2023

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο που ακολουθεί τα πρότυπα και τις αρχές ευρωπαϊκών και διεθνών αναγνωρισμένων προγραμμάτων Λογοθεραπείας στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη και πολύπλευρη θεωρητική, ερευνητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών.
 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου
 • Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες με στόχο την Πρόληψη, τη Συμβουλευτική, την Αξιολόγηση, τη Διάγνωση, Πρώιμη Παρέμβαση και Θεραπεία/Αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, σίτισης ή/και κατάποσης.
 • Κλινική Άσκηση στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την άμεση εποπτεία εξειδικευμένων λογοπαθολόγων. Η Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει συνεχή και αναγνωρισμένο κλινικό, ερευνητικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο την τελευταία δεκαετία στα οποία οι φοιτητές έχουν ενεργό ρόλο.
 • Εξωτερική Πρακτική Άσκηση στο τελευταίο έτος των σπουδών σε Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νοσοκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης Παιδιών ή/και Ενηλίκων με εποπτεία και καθοδήγηση από εξειδικευμένους λογοπαθολόγους.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

 • Γλωσσική Ανάπτυξη
 • Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία
 • Γλωσσικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία
 • Αποκαταστατική Ακουλογία

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Ιδιωτική Απασχόληση
 • Δημόσια και Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Κέντρα Αποκατάστασης Παιδιών ή/και Ενηλίκων
 • Νοσοκομεία

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ