Επιλογή Σελίδας
Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία

Κατοχυρώνει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2023

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2023

 • Το μοναδικό πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου στην «Ακτινοτεχνολογία-Ακτινοθεραπεία», που προσφέρετε στην Κύπρο, αναγνωρισμένο από τo Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Α.Ε.).
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κλινικής και πρακτικής άσκησης από το πρώτο μέχρι και τον τελευταίο χρόνο σπουδών.  Η κλινική άσκηση και πρακτική διεξάγεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ακτινολογικά εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτών
 • Οι απόφοιτοι αποκτούν αυτόματα δικαίωμα εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου για εξασφάλιση της δυνατότητας άμεσης εργδότησης.
 • Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και εργαστήρια σε τμήματα όπως της κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπείας. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι θέσεις εργοδότησης στα ακτινολογικά εργαστήρια και ακτινοθεραπευτικά κέντρα αναμένεται να αυξηθούν.
 • Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τόσο σε τομείς της ακτινοδιαγνωστικής όπως την εξειδικευμένη μαγνητική και αξονική τομογραφία, στη ψηφιακή απεικόνιση και τεχνολογία πυρηνικής ιατρικής αλλά και σε τομείς Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας.
 • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Μαθήματα

 • Ακτινοφυσική και Ακτινοτεχνολογία
 • Ανατομία
 • Φυσιολογία
 • Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων
 • Τομογραφική Απεικόνιση
 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Τομείς Εργοδότησης

 • Ακτινολογικά Τμήματα Νοσοκομείων
 • Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική
 • Δημόσια και Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα
 • Διαγνωστικά Κέντρα (Ακτινών Χ, CT-Scan, MRI)

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ