Επιλογή Σελίδας
Ψυχολογία

Ευρύ πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2023

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Αγγλική, Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2023

  • Δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου βασικής κατάρτισης στο αντικείμενο της Ψυχολογίας και προετοιμασία για εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
  • Πρακτική άσκηση σε εφαρμοσμένο πλαίσιο εργασίας ή σε πλαίσιο έρευνας, υπό την επίβλεψη επόπτη και καθηγητή του τμήματος
  • Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε τομείς όπως Κλινική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχική Υγεία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική.
  • Προοπτικές Εργοδότησης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε κέντρα συμβουλευτικής, ψυχικής υγείας, αποκατάστασης, σε θεραπευτικές κοινότητες, σε ερευνητικά κέντρα, σε νοσοκομεία, σχολεία και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα. Προϋποθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
  • Απόφοιτοι που θα συνεχίσουν σε εφαρμοσμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας θα μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής ψυχολόγων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του EUC στην Κλινική η/και Συμβουλευτική Ψυχολογία αναγνωρίζεται ως προσόν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Πρακτική Εμπειρία

Συγκριτικό πλεονέκτημα του πτυχίου Ψυχολογίας είναι η πρακτική εμπειρία και η τεχνογνωσία που βιώνουν οι φοιτητές καθ’ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, εντός του Πανεπιστημίου στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α.) και εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων σε διάφορες υπηρεσίες, οργανώσεις και οργανισμούς. Ο εθελοντισμός, η επιτόπια εργασία, τα συνέδρια, shadowing, observations και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, βοηθούν τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ψυχολογία και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές.

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ