Επιλογή Σελίδας
Πτυχίο Νοσηλευτικής

Εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2023

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Ελληνική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2023

 • Εγκεκριμένο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών.
 • Άσκηση επαγγέλματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Κλινική άσκηση και πρακτική σε Ιδιωτικά και Δημόσια νοσοκομεία. Η κλινική άσκηση μπορεί να γίνει σε νοσοκομείο της πόλης από όπου κατάγεται ο φοιτητής.
 • Απόφοιτοι εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών με αίτηση στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.
 • Οι φοιτητές μας πραγματοποιούν κλινική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την περίθαλψη ασθενών.
 • Οι απόφοιτοί μας εγγράφονται στο Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής για άμεση εργοδότηση στον τομέα τους  ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο για περαιτέρω εξειδίκευση.
 • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Σχολική Νοσηλευτική
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Στέγες Ηλικιωμένων

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ