Επιλογή Σελίδας
Πτυχίο Βιοϊατρικές Επιστήμες

Έμφαση στη βιολογία του ανθρώπου στην υγεία και ασθένεια

Μάθε περισσότερα

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2023

Επίπεδο
Πτυχίο (4 χρόνια)

Γλώσσα

Αγγλική

Μεθοδολογία

Συμβατικό

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2023

 • Οι Βιοϊατρικές Επιστήμες ασχολούνται με τη μελέτη των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού αλλά και τη μελέτη των μηχανισμών εκείνων που οδηγούν στην εκδήλωση διαφόρων ασθενειών.
 • Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει βασικούς τομείς της βιολογίας όπως η μοριακή και κυτταρική βιολογία, η βιοχημεία, η ιατρική γενετική, η ανατομία και φυσιολογία, η μικροβιολογία, και η ανοσολογία
 • Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από ένα σύνολο πιο εξειδικευμένων μαθημάτων σε πολλά υποσχόμενους τομείς της βιολογίας όπως η αναπτυξιακή βιολογία και εμβρυολογία, η βιοπληροφορική, η αναγεννητική ιατρική, η  βιοτεχνολογία, η παθοβιολογία, η τοξικολογία, η μοριακή φαρμακολογία, η βιολογία της αναπαραγωγής και η βιολογία του καρκίνου.
 • Τα περισσότερα μαθήματα συνοδεύονται από πρακτική εξάσκηση καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου όπου οι φοιτητές εκτίθενται σε νέες μεθόδους και εργαστηριακές πρακτικές και αποκτούν τις απαραίτητες εργαστηριακές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.
 • Το Πτυχίο στις Βιοïατρικές Επιστήμες στο EUC προετοιμάζει τους φοιτητές να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών βασικών ασθενειών αλλά και την ανεύρεση μεθόδων για αποτελεσματική ανίχνευση, διάγνωση και  θεραπεία.
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος, εξοπλισμένοι με το απαιτούμενο θεωρητικό επιστημονικό υπόβαθρο και την κατάλληλη κατάρτιση σε εξειδικευμένες εργαστηριακές μεθόδους δύνανται να ακολουθήσουν καριέρα στο χώρο της έρευνας, της ιατρικής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 
 • Ευεργετικές συνέργειες στη λειτουργία του προγράμματος Βιοϊατρικής δημιουργούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής σε ό,τι αφορά τις υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό, ακαδημαϊκό προσωπικό, διεπιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία έρευνα, κύρος και αναγνώριση.
 • Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

 • Cell Biology
 • Molecular Biology
 • Cancer biology
 • Biotechnology
 • Biochemistry
 • Microbiology
 • Clinical immunology and hematology

Τομείς Εργοδότησης:

 • Ιατρική Τεχνολογία
 • Φαρμακευτική Βιομηχανία
 • Διαγνωστική
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα σε ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή φαρμακευτικές εταιρίες

RATED FOR EXCELLENCE

FIVE STARS INSTITUTION

 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια (Rated Excellent) για την συνολική του απόδοση (Overall Performance) στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε πέντε αστέρια για τις επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της στήριξης των φοιτητών, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ιατρικής.

By the Numbers

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ