Δημόσια Υγεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Υγεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Δημόσια Υγεία - Εξ Aποστάσεως

Δημόσια Υγεία - Εξ Aποστάσεως

Μάθε περισσότερα

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 2 Οκτωβρίου 2018

Υποβάλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δημόσια Υγεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επίπεδο

Μεταπτυχιακό

Γλώσσα

Ελληνικά ή Αγγλικά

Διάρκεια

18 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2018

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Υγείας, όπως:  • Διευθυντικά στελέχη νοσοκομείων (Δημοσίων και Ιδιωτικών)
  • Διοικητικοί λειτουργοί σε νοσοκομεία (Δημόσια και Ιδιωτικά)
  • Λειτουργοί Υγείας στο Υπουργείο Υγείας.
Ταυτόχρονα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Δημόσια Υγεία αναγνωρίζεται ως προσόν για να διεκδικήσει ο κάτοχός του προαγωγή, όπως στο ιατρικό επάγγελμα τη θέση Ανώτερου και Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, Διευθυντή Νοσοκομείου και Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των οδοντιάτρων σε αντίστοιχες θέσεις, των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών, των υγειονομικών επιθεωρητών, των λειτουργών ψυχικής υγείας και στελεχών κλινικών εργαστηρίων. Οι κάτοχοι του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού θα μπορούν, επίσης, να εργαστούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι στον τομέα της Υγείας.


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Η Δύναμη της Γνώσης

students
φοιτητες
countries
εθνικοτητες
universities
+
απόφοιτοι
continents
%
Απασχολησιμοτητα
nationalities map