Δημόσια Υγεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Υγεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Δημόσια Υγεία - Εξ Aποστάσεως

Δημόσια Υγεία - Εξ Aποστάσεως

Μάθε περισσότερα

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 4 Οκτωβρίου 2021

Υποβάλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δημόσια Υγεία - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Επίπεδο

Μεταπτυχιακό

Γλώσσα

Ελληνικά ή Αγγλικά

Διάρκεια

18 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων

Οκτώβριος 2021

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δημόσια Υγεία’ παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Οι φοιτητές μας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και διοικητικές δεξιότητες προκειμένου να επιφέρουν οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, με βάση τα ποιοτικά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι απόφοιτοι εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Υγείας, ως Διευθυντικά στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων, Διοικητικοί Λειτουργοί σε Νοσοκομεία και Λειτουργοί Υγείας στο Υπουργείο Υγείας.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

  • Επιδημιολογία
  • Διοίκηση, Οργάνωση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
  • Περιβαλλοντική Υγεία
  • Διατροφή στη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων
  • Οικονομικά της Υγείας
Ταυτόχρονα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Δημόσια Υγεία αναγνωρίζεται ως προσόν για να διεκδικήσει ο κάτοχός του προαγωγή, όπως στο ιατρικό επάγγελμα τη θέση Ανώτερου και Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, Διευθυντή Νοσοκομείου και Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των οδοντιάτρων σε αντίστοιχες θέσεις, των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών, των υγειονομικών επιθεωρητών, των λειτουργών ψυχικής υγείας και στελεχών κλινικών εργαστηρίων. Οι κάτοχοι του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού θα μπορούν, επίσης, να εργαστούν ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι στον τομέα της Υγείας.


By the Numbers

students
φοιτητες
countries
εθνικοτητες
universities
+
αποφοιτοι
continents
%
Απασχολησιμοτητα
nationalities map