Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μάθε περισσότερα

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 5 Φεβρουαρίου 2018

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το κατεξοχή Διεθνές Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αφού ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, που περιλαμβάνει 70 αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν σε 25 χώρες με σύνολο φοιτητών που αγγίζει το 1,000,000. Επιλέγοντας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανήκεις σε μια διεθνή φοιτητική κοινότητα, με ευκαιρίες ανταλλαγής σπουδαστών, κοινά προγράμματα σπουδών και συμμετοχή σε διεθνή φοιτητικά συνέδρια.

Tο Πανεπιστήμιο παρέχει αριθμό υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες βασίζονται στη γενική βαθμολογία που εξασφαλίζουν οι μαθητές στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και καλύπτουν 75% ή 50% των διδάκτρων. Επιπρόσθετα, το πανεπιστήμιο έχει καταρτίσει Πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας με σκοπό να παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες ή που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Αξιολόγηση από QS Top Universities

QS

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη πέντε αστέρια (5 stars) στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των Φοιτητών. Τεράστια επιτυχία θεωρείται επίσης ο δείκτης τέσσερα αστέρια (4 stars) που έλαβε το πανεπιστήμιο στον τομέα της απασχολησιμότητας αποφοίτων, λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας.

Microsoft Innovation Center

MIC-Cyprus

Ο παγκόσμιος Κολοσσός της Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να δημιουργήσει το μοναδικό Microsoft Innovation Center στην Κύπρο, ένα από τα 110 που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Με τη Microsoft οι φοιτητές βρίσκονται στον πυρήνα της τεχνολογικής καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας συνδεδεμένο με Διεθνείς Οργανισμούς, έχοντας ήδη δημιουργήσει 120 start-ups με συμμετοχή φοιτητών.

Laureate Professional Assessment

Το επιστημονικό εργαλείο LPA (Laureate Professional Assessment) που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με 5,000 εργοδότες & 20,000 ακαδημαϊκούς, φοιτητές και απόφοιτους, θα σου κτίσει το προσωπικό σου προφίλ και θα ενισχύσει τις δεξιότητες απασχολησιμότητας σου δίνοντας σου το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη σου στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών με 78% των αποφοίτων μας να έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα έξη μηνών από την αποφοίτηση τους.

Σύμβουλοι Καθοδήγησης

Οι Σύμβουλοι Καθοδήγησης του Πανεπιστημίου μας είναι στη διάθεση σου για να σε βοηθήσουν στην επιλογή κλάδου σπουδών και γενικά να σου προσφέρουν συνεχή καθοδήγηση και στήριξη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. Επιπρόσθετα, οι Σύμβουλοι Καθοδήγησης μπορούν να σε ενημερώσουν για τις υποτροφίες και τα μέτρα οικονομικής στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities.

students
φοιτητες
universities
πανεπιστημια
countries
χωρες
continents
ηπειροι
laureate map