Σπούδασε στο EUC

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 6 Φεβρουαρίου 2017

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δομημένο με βάση τα Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις μιας πολυδιάστατης εκπαίδευσης και μιας ολοκληρωμένης παιδείας, εξασφαλίζοντας την καταξίωση των φοιτητών του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχθεί μέχρι και 7,000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Λευκωσία είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και θεωρείται κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.

Αξιολόγηση από QS Top Universities

QS

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) ο οποίος αξιολογεί, ανάμεσα σ’ άλλα, τα κορυφαία και πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη γενικότερα.

Η αξιολόγηση αυτή θέτει την Κύπρο για πρώτη φορά στο χάρτη του QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) ενώ, ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται - λόγω ακριβώς των επιδόσεών του σε πολλούς τομείς – μαζί με τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

Η αξιολόγηση QS Stars Global University Ratings βαθμολογεί ένα ίδρυμα έναντι 50 διαφορετικών δεικτών και απονέμει στα πανεπιστημια από ένα μέχρι πέντε αστέρια σε διαφορετικούς τομείς.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών. Τεράστια επιτυχία θεωρείται επίσης ο δείκτης «τέσσερα Αστέρια» που έλαβε το πανεπιστήμιο στον τομέα της Απασχολησιμότητας αποφοίτων, λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών του με την αγορά εργασίας.


Laureate International Universities

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities.

students
φοιτητες
universities
πανεπιστημια
countries
χωρες
continents
ηπειροι


DOATAP

Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Όλα τα Τμήματα και οι Σχολές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αναγνωριστεί ως ομοταγή και ισότιμα προς τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι., αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ήδη τα πτυχία ενός αριθμού προγραμμάτων, πέραν της ισοτιμίας έχουν κριθεί και ως αντίστοιχα με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων.