Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μάθε περισσότερα

Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών 28 Σεπτεμβρίου 2020

Υποβάλοντας τα στοιχεία σας, συμφωνείτε με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση με έντονη έμφαση στην απασχολησιμότητα των φοιτητών του ενώ έχει καθιερωθεί για τη συνεχή επένδυση του στην τεχνολογία αιχμής, στην έρευνα και καινοτομία, αλλά και για την αγαστή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία. Την τελευταία δεκαετία το Πανεπιστήμιο καλλιεργεί κουλτούρα εκσυγχρονισμού που έχει ως αποτέλεσμα στη ραγδαία ανάπτυξη η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και καθορίζοντας ένα σαφή διεθνή προσανατολισμό για το πανεπιστήμιο και τη χώρα.

Tο Πανεπιστήμιο παρέχει αριθμό υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείων, Τεχνικών και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες βασίζονται στη γενική βαθμολογία που εξασφαλίζουν οι μαθητές στο απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, το πανεπιστήμιο έχει καταρτίσει Πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας με σκοπό να παρέχει οικονομική στήριξη σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες ή που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Αξιολόγηση από QS Top Universities

QS

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη πέντε αστέρια (5 stars) στους τομείς της Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, των Εγκαταστάσεων, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των Φοιτητών. Τεράστια επιτυχία θεωρείται επίσης ο δείκτης τέσσερα αστέρια (4 stars) που έλαβε το πανεπιστήμιο στον τομέα της απασχολησιμότητας αποφοίτων, λόγω της σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών με την αγορά εργασίας.

Microsoft Innovation Center

MIC-Cyprus

Ο παγκόσμιος Κολοσσός της Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να δημιουργήσει το μοναδικό Microsoft Innovation Center στην Κύπρο, ένα από τα 110 που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Με τη Microsoft οι φοιτητές βρίσκονται στον πυρήνα της τεχνολογικής καινοτομίας, έρευνας και επιχειρηματικότητας συνδεδεμένο με Διεθνείς Οργανισμούς, έχοντας ήδη δημιουργήσει 120 start-ups με συμμετοχή φοιτητών.

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Αριάδνη

Το Αριάδνη είναι ένα σύγχρονο, έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Εξετάζει επαγγελματικά ενδιαφέροντα για 16 διαφορετικές ομάδες επαγγελμάτων και 30 επιπλέον υποομάδων. Με την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δίνεται αναλυτική έκθεση με σκιαγράφηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και παρέχεται ανάλυση των αποτελεσμάτων από Σύμβουλο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

82%
των αποφοίτων εργοδοτούνται
82% των αποφοίτων μας εργάζονται στον τομέα των σπουδών τους.

80

Εταιρίες συμμετείχαν στο Career Fair 2018

Σύμβουλοι Καθοδήγησης

Οι Σύμβουλοι Καθοδήγησης του Πανεπιστημίου μας είναι στη διάθεση σου για να σε βοηθήσουν στην επιλογή κλάδου σπουδών και γενικά να σου προσφέρουν συνεχή καθοδήγηση και στήριξη σε όλη τη διάρκεια των σπουδών σου. Επιπρόσθετα, οι Σύμβουλοι Καθοδήγησης μπορούν να σε ενημερώσουν για τις υποτροφίες και τα μέτρα οικονομικής στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Η Δύναμη της Γνώσης

students
φοιτητες
countries
εθνικοτητες
universities
+
αποφοιτοι
continents
%
Απασχολησιμοτητα
nationalities map